проголосуй и подпишись Сейчас на сайте : чел. | ФОРУМ | ПОИСК ПО САЙТУ
Новинки
Компакт-диски
Книги
Фильмы
Разделы

Антологія єврейської поезії. Українські переклади з Їдишу

Видавництво "Дух і Літера"

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ІНСТИТУТ ЮДАІКИ

Редакційна колегія:
Л. Фінберг, О. Заремба, Г. Фалькович, Г. Аронов, М. Петровський. І. Сергеєва, Л. Череватенко

     Ця книга є антологією поезії, написаної мовою їдиш у ХІХ-ХХІ ст., в українських перекладах.
     В Антології представлені як добре відомі поети: Хаїм-Нахман Бялик, Перец Маркіш, Давид Гофштейн, Мейлах Равич, Урі-Цві Ґрінберґ, Лейб Квітко, Ошер Шварцман, Мані Лейб, Іцик Манґер, Йосип Керлер та інші, так і менш відомі читачам.
     Переклади поезій здійснили знані українські поети та перекладачі: Іван Франко, Максим Рильський, Павло Тичина, Микола Лукаш, Григорій Кочур, Абрам Кацнельсон, Мойсей Фішбейн, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Борис Олійник, Дмитро Павличко та інші. Окрім відомих перекладів, в Антології представлені й вірші та поеми, з якими український читач познайомиться вперше.
     Віршованим текстам "Антології" передує вступне слово, що представляє єврейських поетів, у загальноєвропейському та світовому літературному контексті, а також у їхньому перегуку з українською культурою.

 

Укладачі: Велвл Чернін, Валерія Богуславська

Наукове рецензування: Леся Лисенко, Леонід Череватенко, Григорій Фалькович, Гелій Аронов

Комп'ютерний набір, літературне редагування та коректура: Валерія Богуславська

Комп'ютерна верстка: Світлана Невдащенко

Дизайн обкладинки: Ірина Клімова

На першій сторінці обкладинки робота худ. Ольги Рапай

 

"Ця антологія - не випадковість і не забаганка, а необхідність і закономірність. Занадто щільно -не розплутати - переплелися долі двох народів - українського та єврейського, долі їхніх літератур і літераторів, надто багато схожого було в поневіряннях і становленні обох мов саме як мов, здатних на самостійне існування, на створення літератур високого, світового художнього рівня..."

Валерія Богуславська

"...через мовний цивілізаційний бар'єр єврейська (їдишистська й не тільки) поезія є своєрідним "замкненим садом" для неєврейських (а часто-густо і для нинішніх єврейських) читачів. Сподіваюся, що пропонована антологія послугує для тих, хто читає українською, хвірткою до цього саду".

Велвл Чернін

web-master:
Copyright © «Klezmer» 2002г Graphic design by